Eureka Styreportal
Eureka Styreportal er et administrasjonsprogram for styrearbeid og vedlikehold av bygningsmasse.
Tjenesten er levert av IT-systemer AS. Kontakt oss på post@itsystemer.no for mer informasjon.